YUMEIHO THERAPY
in European Union
HomeAbout Yumeiho TherapyCommunity Trade MarkEuropa CountriesGalleryYumeiho NewsUpcoming coursesUseful linksContact UsBank account information of Yumeiho EUSite Map

Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Other countries

Czech Republic

Mr. Martin Myška (4th Dan of Yumeiho) - the official representative of Yumeiho Therapy in Czech Republic     

Poliklinika II, Bří Štefanů 895/1, Hradec Králové

Phone: +420 777 205 18


www.napravatela.cz
info@napravatela.cz
Community Trade Mark of Yumeiho® kategories of protection:


CS-41- Vzdělávání; školení; akademie (vzdělávání); tělesná výchova; texty (zveřejňování-) kromě reklamních;vydávání textů, s výjimkou propagačních textů; vzdělávací služby; školicí služby; výuka; produkce filmů; gymnastický výcvik;vydávání knih; vydávání knih; pořádání a vedení kolokvií;organizování a vedení kolokvií; organizování a vedení konferencí;konference (organizování a vedení-); pořádání a vedení kongresů;organizování a vedení kongresů; vzdělávací informace;informace o výchově a vzdělávání; vzdělávací zkoušky;organizace a realizace výstav pro kulturní a výukové účely; organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav; kluby zdraví (služby); materské školky;školky a dětské jesle; cvičení (praktické-);praktický výcvik;rekreace (informace o možnostech-); pořádání a vedení seminářů;semináře (organizování a vedení-); pořádání a vedení sympozií;organizování a vedení sympozií;videofilmy (výroba-); výroba videofilmů;internátní školy; pořádání a vedení pracovních setkání (školení); vydávání elektronických knih a on-line časopisů; fotografické zpravodajství; fotografování;poradenství při výběru povolání [poradenství ve vzdělávání nebo školení]; poradenství pro volbu povolání [poradenství ve vzdělávání nebo výcviku]; nahrávání videopásek;texty (jejich psaní), s výjimkou reklamních textů; psaní textů, s výjimkou reklamních textů.

CS-42- Vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy; lékařský výzkum; inženýrské služby; počítačové programování; průzkum a rozvoj nových výrobků pro druhé; biologický výzkum;biologický výzkum; provádění expertiz; kopírování počítačových programů; výzkum zaměřený na ochranu životního prostředí;výzkum v oboru ochrany životního prostředí

CS-44- Lékarské služby; salony krásy;salóny krásy;střediska (zdravotnická-); zdravotnická strediska; chiropraktické služby; kadernické salony;salóny (kadeřnické-); sanatoria, zotavovny; sanatoria, zotavovny; Sanatoria, zotavovny; nemocniční služby; zdravotní péce; provádění masáží; Lékařské služby; fyzioterapie; fyzioterapie; sanatoria; pečovatelské domy; pečovatelské domy; útulky [asistenční domovy]; ošetřování, lékařské; aromaterapeutické služby; léčba toxikomanů; sauny; solária; služby zdravotních lázní; služby vizážistů; osteopatie; zdravotní péče vztahující se k osteopatii.

 Hosting ITL.pl
HomeAbout Yumeiho TherapyCommunity Trade MarkEuropa CountriesGalleryYumeiho NewsUpcoming coursesUseful linksContact UsBank account information of Yumeiho EUSite Map