YUMEIHO THERAPY
in European Union
HomeAbout Yumeiho TherapyCommunity Trade MarkEuropa CountriesGalleryYumeiho NewsUpcoming coursesUseful linksContact UsBank account information of Yumeiho EUSite Map

Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Other countries

Denmark


Vi søger en repræsentant i Danmark

Community Trade Mark of Yumeiho
® kategories of protection:

DA-41- Uddannelse; undervisningsvirksomhed; akademier (undervisning); undervisning i legemsøvelser og - træning; udgivelse af tekster, dog ikke reklametekster;udgivelse af tekster, dog ikke reklametekster; uddannelsesvirksomhed; undervisningstjenesteydelser; undervisning; filmproduktion; gymnastikundervisning;udgivelse af bøger; udgivelse af bøger; arrangement og ledelse af videnskabelige møder;arrangering og ledelse af kollokvier; organisering og ledelse af konferencer;ledelse og arrangement af konferencer; tilrettelæggelse og afholdelse af kongresser;ledelse og arrangering af kongresser; uddannelsesinformation;uddannelsesinformation; eksaminering i forbindelse med uddannelser;organisering af udstillinger med kulturelle og uddannelsesmæssige formål; organisering af udstillinger med kulturelle eller uddannelsesmæssige formål; helseklubber (fysisk træning); børnehaver;børnehaver; praktisk undervisning (demonstration);praktisk undervisning (demonstration);information vedrørende fritidsaktiviteter; arrangement og ledelse af seminarer;arrangering og ledelse af seminarer; arrangement og ledelse af symposier;arrangering og ledelse af symposier;produktion af videofilm; Produktion af film på videobånd;kostskoler; tilrettelæggelse og afholdelse af uddannelsesworkshopper; udgivelse af elektroniske bøger og aviser online; fotografisk reportage; fotografering;erhvervsvejledning (bistand ved uddannelses- eller undervisningsvirksomhed); Erhvervsvejledning (rådgivning om uddannelse eller undervisning); videooptagelser;tekster (skrivning af -), dog ikke reklametekster; udarbejdelse af tekster, dog ikke reklametekster.

DA-42- Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; medicinsk forskning; ingeniørvirksomhed; computerprogrammering; forskning og udvikling for andre; biologisk forskning;forskning (biologisk -); landmaaling; kopiering af computerprogrammer; forskning vedrørende miljøbeskyttelse;forskning inden for miljøbeskyttelse

DA-44- Lægevirksomhed; skønhedssaloner;skønhedssaloner;lægeklinikker; medicinske klinikker; kiropraktorvirksomhed; frisørsaloner;frisørsaloner; rekreationshjemsvirksomhed; rekreationshjemsvirksomhed; hvilehjem; hospitaler; sundhedspleje; massage; Lægehjælp; fysioterapeutiske behandlinger; fysioterapeutiske behandlinger; sanatorier; Hospitser; Hospitser; Hospitser; sygepleje; aromaterapi; revalidering af stofmisbrugere; saunaer; solarier; kursteder; tjenesteydelser udbudt af visagister; osteopati; sundhedspleje i forbindelse med osteopati.

 Hosting ITL.pl
HomeAbout Yumeiho TherapyCommunity Trade MarkEuropa CountriesGalleryYumeiho NewsUpcoming coursesUseful linksContact UsBank account information of Yumeiho EUSite Map