YUMEIHO THERAPY
in European Union
HomeAbout Yumeiho TherapyCommunity Trade MarkEuropa CountriesGalleryYumeiho NewsUpcoming coursesUseful linksContact UsBank account information of Yumeiho EUSite Map

Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Other countries

Poland

The European headquarters         Dr Maciej Dluski     
www.yumeiho.comCommunity Trade Mark of Yumeiho
® kategories of protection:

PL-41- Nauczanie; kształcenie; wyższe uczelnie [edukacja]; kultura fizyczna; publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe]; teksty (publikowanie -) inne niż teksty reklamowe; edukacja [nauczanie]; instruktaże; nauczanie; produkcja filmów; gimnastyka [instruktaż]; książki (publikowanie -); publikowanie książek; organizowanie i prowadzenie zjazdów; zjazdy (organizowanie i obsługa -); organizowanie i prowadzenie konferencji; konferencje (organizowanie i obsługa -); organizowanie i prowadzenie kongresów; kongresy (organizowanie i obsługa -); edukacja (informacje o -); informacja o edukacji; sprawdziany edukacyjne; organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji; wystawy (organizacja -) związane z kulturą lub edukacją; kluby zdrowia [poprawianie kondycji](usługi -); przedszkola; przedszkola [nauczanie]; kształcenie praktyczne [pokazy]; praktyka (kształcenie -) [pokazy]; informacja o rekreacji; organizowanie i prowadzenie seminariów; seminaria (organizowanie i prowadzenie -); organizowanie i prowadzenie sympozjów; sympozja (organizowanie i prowadzenie -); produkcja filmów na taśmach wideo; taśmy wideo (produkcja filmów na -); organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych; organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia]; publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków; fotoreportaże; fotografie; doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia]; zawodowe (poradnictwo -) [porady w zakresie edukacji lub kształcenia]; nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie]; pisanie tekstów, innych niż reklamowych; teksty (pisanie -), inne niż reklamowe.

PL-42- Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; medyczne badania naukowe; inżynieria techniczna; komputery (programowanie -); badawczo-rozwojowe (prace -) [dla osób trzecich]; badania biologiczne;
biologia (badania -); poszukiwania [analizy, pomiary]; powielanie oprogramowania komputerowego; badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego; ochrona środowiska naturalnego (badania w zakresie -).

PL-44- Usługi medyczne; salony piękności; piękność (salony -); medyczne (kliniki -); kliniki medyczne; chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa]; salony fryzjerskie; fryzjerskie (salony -); placówki rekonwalescencji [w warunkach domowych lub sanatoryjnych]; placówki rekonwalescencji [z opieką medyczną w warunkach domowych lub sanatoryjnych]; rekonwalescencja (placówki -); szpitale; opieka zdrowotna; masaż; pomoc medyczna; fizjoterapia; fizykoterapia; sanatoria (usługi -); opieka pielęgniarska (medyczna -); placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne; hospicja; opieka pielęgniarska, medyczna; aromaterapia; rehabilitacja osób po maltretowaniu; usługi w zakresie korzystania z sauny; usługi w zakresie korzystania z solariów; usługi kuracji uzdrowiskowych; usługi wizażu.

 Hosting ITL.pl
HomeAbout Yumeiho TherapyCommunity Trade MarkEuropa CountriesGalleryYumeiho NewsUpcoming coursesUseful linksContact UsBank account information of Yumeiho EUSite Map