YUMEIHO THERAPY
in European Union
HomeAbout Yumeiho TherapyCommunity Trade MarkEuropa CountriesGalleryYumeiho NewsUpcoming coursesUseful linksContact UsBank account information of Yumeiho EUSite Map

Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Other countries

Slovenia

 

Mrs. Mojca Tomazin and Mr. Jernej Kovač - The Official representative of Yumeiho Therapy in Slovenia                                         
 

Mojca Tomazin and Jernej Kovač

Bosopet, d.o.o.

Krnica 63, 4247 Zgornje Gorje, Slovenija

Phone +386 51 643 399

Email yumeiho.slovenija@gmail.com


Community Trade Mark of Yumeiho® kategories of protection:

SL-41- Izobraževanje; pouk; akademije (izobraževanje); telesna vzgoja; objavljanje besedil (razen reklam);objavljanje besedil, razen publicističnih besedil; storitve poučevanja; inštruiranje; izobraževanje; filmska produkcija; telesna vzgoja;objavljanje knjig; objavljanje knjig; organizacija in vodenje kolokvijev;organizacija in vodenje kolokvijev; organizacija in vodenje konferenc;organizacija in vodenje konferenc; organizacija in vodenje kongresov;organizacija in vodenje kongresov; informiranje o izobraževanju;informiranje o izobraževanju; študijski izpiti;organizacija razstav za kulturne ali izobraževalne namene; organizacija kulturnih ali izobraževalnih razstav; zdravstveni klubi; otroški vrtci;Mala šola; praktično izpopolnjevanje (predstavitve);praktično izpopolnjevanje (predstavitve);informiranje o rekreaciji; organizacija in izvedba seminarjev;organizacija in izvedba seminarjev; organizacija in vodenje simpozijev;organizacija in vodenje simpozijev;produkcija filmov na video trakovih; produkcija filmov na video trakovih;penzioni; organiziranje in vodenje učnih delavnic (usposabljanje); objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški mreži; fotografske reportaže; fotografiranje;poklicno usmerjanje (svetovanje pri izobraževanju ali usposabljanju); poklicno usmerjanje; snemanje videotrakov;pisanje besedil, razen publicističnih besedil; pisanje besedil razen besedil za obveščanje javnosti.

SL-42- Znanstvene in tehnološke storitve in raziskave ter pripadajoče storitve oblikovanja; medicinske raziskave; inženirske storitve; računalniško programiranje; raziskave in razvoj novih izdelkov (za tretje osebe); biološke raziskave;biološke raziskave; pregledovanje/inšpekcija; kopiranje računalniških programov; raziskave na področju okoljevarstva;Raziskave na področju varstva okolja

SL-44- Medicinske storitve; lepotilni saloni;lepotilni saloni;zdravniška klinika; zdravniška klinika; kiropraktika; frizerski saloni;frizerski saloni; okrevališča; okrevališča; Domovi za ostarele; bolnišnične storitve; zdravstvo; masaže (izvajanje masaž); Medicinska nega; fizioterapija; fizioterapija; sanatoriji; klinike; klinike; ljudske kuhinje; bolniška oskrba; storitve aromaterapije; rehabilitacija za odvisnike od drog; savne; storitve solarija; storitve zdravilišč; storitve vizažista; osteopatija; zdravstveno varstvo v zvezi z osteopatijo.

 Hosting ITL.pl
HomeAbout Yumeiho TherapyCommunity Trade MarkEuropa CountriesGalleryYumeiho NewsUpcoming coursesUseful linksContact UsBank account information of Yumeiho EUSite Map