YUMEIHO THERAPY
in European Union
HomeAbout Yumeiho TherapyCommunity Trade MarkEuropa CountriesGalleryYumeiho NewsUpcoming coursesUseful linksContact UsBank account information of Yumeiho EUSite Map

Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Other countries

Sweden

Letar du efter en representant i Sverige

Community Trade Mark of Yumeiho® kategories of protection:

SV-41- Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; akademier för utbildning; fysisk utbildning; textpublicering [ej reklamtexter];publicering av texter (ej reklamtexter); utbildningstjänster; instruktionstjänster; privatundervisning; filmproduktion; gymnastikundervisning;böcker (publicering av -); utgivning av böcker; kollokvier, arrangerande och hållande av;kollokvier (anordnande och ledning av); arrangerande och hållande av konferenser;konferenser (anordnande och genomförande av -); anordnande och hållande av kongresser;anordnande och genomförande av kongresser; utbildningsinformation;information (utbildnings-); utbildningsexamination;anordnande av utställningar för kulturella ändamål och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; hälsoklubbar; lekskolor;förskolor; praktisk utbildning (instruktion);praktisk utbildning (instruktionstjänster);information avseende rekreation; anordnande och genomförande av seminarier;anordnande och genomförande av seminarier; arrangerande och hållande av symposier;arrangerande och hållande av symposier;videobandsfilmproduktion; Videofilmproduktion;internatskolor; anordnande och ledning av studiecirklar (utbildning); direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; fotoreportage; fotografering;Yrkesvägledning (undervisning/utbildning eller träningsråd); yrkesrådgivning (undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); videofilmning;(skrivning av) texter, ej reklamtexter; textskrivning, ej reklamtexter.

SV-42- Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; medicinsk forskning; ingenjörsverksamhet; datorprogrammering; forskning och utveckling avseende nya produkter (för tredje man); biologisk forskning;forskning (biologisk -); lantmäteri; kopiering av datorprogram; forskningstjänster för miljöskydd;Forskning inom miljöskyddsområdet

SV-44- Medicinska tjänster; skönhetssalonger;skönhetsinstitut;medicinska kliniker; medicinska kliniker; kiropraktik; frisersalonger;frisersalong; ålderdomshem; ålderdomshem; vilohem; tjänster som tillhandahålls av sjukhus; hälsovårdstjänster; massage (genomförande av -); Läkartjänster; sjukgymnastik; fysioterapi; sanatorietjänster; Hospiceverksamhet; Hospiceverksamhet; Hospiceverksamhet; sjukvårdstjänster; aromterapitjänster; rehabilitering av substansmissbrukande patienter; bastutjänster; solarietjänster; hälsobrunnstjänster; visumtjänster; osteopati; hälsovård avseende osteopati.

 Hosting ITL.pl
HomeAbout Yumeiho TherapyCommunity Trade MarkEuropa CountriesGalleryYumeiho NewsUpcoming coursesUseful linksContact UsBank account information of Yumeiho EUSite Map